Welkom bij Oostoever Duurzaam

Oostoever Duurzaam is een coöperatie van en door de bewoners van de wijk Oostoever. Als Oostoever Duurzaam willen we samen onze wijk verduurzamen. Dat doen wij door gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

  • Een onderzoek naar het gebruik van warmte uit de Sloterplas (aquathermie) om onze woningen te verwarmen
  • Collectieve inkoop van zonnepanelen
  • Het vergroenen van daken
  • Advies aan buurtbewoners die hun kozijnen willen vervangen

Ons hoofdproject: aquathermie

Ons meest ambitieuze en spannende project is het onderzoek naar het gebruik van warmte uit de Sloterplas. Als dat rendabel is kunnen we mogelijk over een paar jaar al van het gas af. 

Technisch kan het!

Een verkenning door de bureau’s Merosch en DWA heeft uitgewezen dat het technisch mogelijk is warmte uit de Sloterplas te winnen en onze woningen daarmee via een lokaal warmtenet te verwarmen. Momenteel zijn we bezig met een haalbaarheidsstudie. Daarin onderzoeken we of (en welke) aanpassingen in woningen nodig zijn, hoeveel bewoners mee willen doen en de financiële haalbaarheid. Meer over dit project vind je hier. Via de navigatiebalk kun je ook informatie vinden over de andere projecten.

Vrijwilligers

Oostoever Duurzaam wordt gerund door vrijwilligers uit onze buurt. Misschien heb je al eens een vrijwilliger aan de deur gesproken over onze duurzaamheidsambities. Anders komt dat nog.

Samen initiëren de vrijwilligers projecten en voeren die uit. Ook beheren zij de website en het ledenbestand en vertegenwoordigen zij de coöperatie extern.

Wil je ook graag iets doen binnen Oostoever Duurzaam? Benader dan een van de actieve vrijwilligers of vul het contactformulier in. Oostoever Duurzaam kan altijd hulp of kennis gebruiken. Kijk bij vacatures voor activiteiten waar we met spoed iemand voor zoeken.

Organisatie

Oostoever Duurzaam is een coöperatie waar bewoners van Oostoever lid van kunnen worden. De coöperatie heeft een bestuur dat benoemd wordt door en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De rechtsvorm van Oostoever Duurzaam is een Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden niet aansprakelijk voor tekorten of schulden zijn.

Lid worden

Oostoever Duurzaam streeft ernaar zo veel mogelijk buurtbewoners bij haar initiatieven te betrekken. Immers, de coöperatie is er voor en door de buurt. We moedigen dan ook aan dat alle bewoners van Oostoever lid worden.

Als lid praat en beslis je mee over de activiteiten die onze coöperatie uitvoert om de wijk te verduurzamen. Je kunt ook deelnemen aan een van de projecten of commissies. Uiteraard hoeft dat niet en is het ook goed als je alleen op de hoogte wil blijven van de voortgang van de projecten. 

Het lidmaatschap is gratis. Als lid mag je natuurlijk altijd een vrijwillige donatie doen om de kosten van de coöperatie te dekken. Ook als je geen actieve rol ambieert, is het nuttig om lid te worden: hoe meer steun uit de buurt, hoe serieuzere gesprekspartner Oostoever Duurzaam kan zijn voor externe partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam of potentiële financiers. En dus hoe meer Oostoever Duurzaam voor de buurt kan betekenen.

Partners

Oostoever Duurzaam is historisch voortgekomen uit de Energiecoöperatie Westerlicht. De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Amsterdam
  • Waternet
  • Alliander
  • Provincie Noord-Holland

Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen